Ytterligare tre förmodade aktiviteter under hösten 2014:

1:              UTB RAKEL, Gruppradio IGR.

Plats:      Frivillan F4.             

Datum:    Tisdagen 2/9.

Tid:         18:30-21:00

 

 

2:              Besök Blåljusmyndigheterna Info MOLOS systemet.

Plats:       "Trygghetens hus" i fyrfalla, intill fyrvallarondellen (f.d.ATS).

Datum:    Söndag den 5/10-2014.

Tid:         Kommer info.

 

3:              INFORMATIONS OM RA 180 + MGK

Plats:      Frivillan F4.

Datum:    Kommer info.

Tid:         Kommer info.