Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsservice

tjejskidaFRO kan hjälpa dig med säker radiokommunikation för ledning och rapportering. Stora avstånd eller behov av många radioenheter är normalt inget problem. FRO kan även ställa upp med ljudanläggning som täcker stora områden.

Listan på återkommande uppdrag är lång. Några exempel är: O-ringen, Skidspelen i Falun och Vikingarännet i Stockholm. Även vid stadsfestivaler och andra typer av event har man använt sig av oss för att säkerställa goda kommunikationer.

Vid O-ringen 2017 satte FRO upp ett flertal relänät för service och ledning både inom centralorten och på de olika arenorna. Läs mer om stödet från FRO på O-ringens webbplats!

Kontakta FRO eller närmaste förbund, se sidan Hitta FRO nära dig.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök